Teknolojik çok tecrübeli Fiber Optic enstelasyon ekibine sahip olup, bu ekibi ile  projelerde en hassasiyet gerektirecek fiber optic çalışmalarına aktif ve pasif fiber optic ürünlerin temini ve kurulum hizmetlerini sunmaktadır.

Fiber optic çalışmalarında 2010 yılından bu yana saha uygulama tecrübesine sahip olmanın verdiği uzmanlıkla yüksek bir işçilik kalitesi ile kayıpsız hızlarda fiber optic kablolama hizmetleri sunmaktayız.

FUSION SPLICE FIBER OPTIC TERMINASYON” Core to Core Ark yöntemi ile Fiber Optic Sonlandırma”

İle Multimode 50/125mikron

62,5/125 mikron

Singlemode 9/125 mikron

İndoor,outdoor tüm fiber optic kablolarda ST/SC/MTRJ/LC Fiber optic konnektörlü Pigtail sonlandırma hizmeti verilir

Her iki teknik sırası ile

A-yeni çekilmiş MM.SM. Fiber optic kabloların panel-kutu taraflarında ST-SC-MTRJ-LC konnectör Epoxy-fusion splice pigtail sonlandırma işlemi .

B-kopmuş,kırılmış,eskimiş,aşınmış Fiber optic ST-SC-MTRJ-LC.vb.. optic Konnektör uçlarının yenilenmesi termine edilmesi işlemi

C-kopmuş,kırılmış,eski Fiber hatların core to core “uç uça” fiber optic ek yapılması işlemi yapılması

D-kısa kalmış, boyu uzatılacak,aktarma yapılıp yer değiştirmesi yapılacak fiber optic kablonun yer altı ek kutusu içinde ek yapılması .

Fiber optic kabloların core adını verdiğimiz içinden ışık geçen damarları saç telinden biraz ince ve kırılmaya karşı hassastır, Multimode fiber 62,5 mikrometre, singlemode fiber 9 micrometre’dir.

(1 mikrometre = metrenin milyarda biri, milimetrenin binde biri) Verilen bu değerlerden de anlaşılacağı gibi

Fiber Optik kablo isçiliği dediğimiz, kablonun çekilmesi ve sonlandırılması çok hassas bir istir. Hassas olduğu kadar da önemlidir. Çünkü Fiber Optik kablomuzu standartlarına uygun normlarla üreten bir firmadan aldığımızı, gereken mesafelere bağlı kaldığımızı farz edersek; iletişimde performansı etkileyen diğer bir husus karsımıza çıkar. Bu faktör; Fiber Optik kablo sonlandırmasından kaynaklanan kayıplardır. Teknik saha deneyimli ve uzman teknik servisi ile bu kayıpları yok eder.

Fiber isçiliği uzman bir ekip tarafından standartlara uygun, gerekli aletler ile yapılmalı ve Fiber kayıpları en az

Seviyelerde olmalıdır ki fiber üzerinden geçen data için performans kaybı yaşanılmasın . Bu da en az Fiber Optik kablo seçimi kadar stratejik önemde bir karardır.

Tüm bu hassas konular fiber optic kablolamalarda işçilik deneyimini en ön plana çıkartıyor

İşte bizler teknolojik bilgisayar sistemleri olarak sizlere bu noktada eksiksiz hizmet verebiliriz.

-Fiber optic backbone uygulamaları

-indoor fiber optic uygulamaları

-fiber to desk uygulamaları

-outdoor fiber optic uygulamaları

-kampüs fiber optic omurga uygulamaları

-ihtiyaca özel her türlü uzunluk ve nitelikte fiber optic patch cord hazırlama

-kaza ile iletişimi kopan fiber optic hatlara onarım desteği

-fiber optic terminasyon, test ve etiketleme

-fiber optic terminasyonu ve fiber optic teknolojileri konularında eğitim vermek

-singlemode multimode çözümler

-fiber optic network dizayn ve projelendirme

-fiber optic kablo geçişi için altyapı hazırlama ve kablo çekimi

-fiber optic patch cord,pigtail ,ek kutuları ve patch panel, ST ve SC connector,adaptor gibi aksesuarlar ile pasif fiber optic ürün satışı

-fiber optic media convertor, tranciever, switch ve switch modulleri gibi fiber optic aktif ürünleri satışı

kendi ekibimiz ile yukarıda sıraladığımız ürün ve hizmetleri marka bağımsız olarak , müşterilerimizin teknik gereksinimlerine göre sunarız .

 

NEDEN FİBER OPTİC KABLO TERCİH EDİLMELİDİR?

1-Geniş Band Aralığı :

Yapıları gereği optik frekanslar daha geniş bant genişliklerisağladıkları için, fiber sistemler daha büyük bir kapasiteye sahiptir.Metalik kablolarda, iletkenler arasında kapasitans ve iletkenlerboyunca indüktans meydana gelir. Bu özellikler metalik kabloların, bantgenişliklerini sınırlayan alçak geçiren filtreler gibi hareketetmelerine neden olur.

2-Kanal Başına Maliyetin Düşük Olması:

Kabloların hafif ve ucuz olması, bant genişliğinin uzaklık çarpanın büyük, yineleyici aralıklarının uzun ve aktif cihaz değiştirilerek kanal sayısı arttırılabildiğinden maliyet düşmektedir.
Aynı kapasiteli bakır iletkene göre; Mbps başına iletişim maliyeti ucuzdur.

3- Bilgi Çalınmasının Güçlüğü:

Optik fiber damardan bilgi çalabilmek için kabloyu kesip sisteme bağlamak gereklidir. Böyle bir yöntemde anında tespit edilir.

4- Elektromanyetik Etkiden Bozulmama:

Bakır iletkenli ve diğer iletim sistemleri manyetik etkiden bozulurken optik iletimde bozulma yoktur. Yüksek gerilim iletkenlerinin yanından dahi fiber kablo çekilse fiber optic kablo üzerinde enerjinin olumsuz bir etkisi olamaz ve iletişimde sorun yaşanmaz.

5- Karışma(Diyafoni)Olmaması:

Optik iletimde sinyaller fiber damar dışına taşmaz. Fiber kablolar, yıldırımın, elektrik motorlarının, floresan ışığın vediğer elektriksel gürültü kaynaklarının neden olduğu statik karışmadan etkilenmezler, Oysa bu durum bakır kabloda crostallk adını verdiğimiz sinyal karışmasına neden olurken, fiber optic kablolarda Kıvrımlardan dolayı sinyaller damar dışına taşarsa bile diğer damarlara girip onları etkilemez. Bu
nedenle karışma yoktur.
bunun bir nedeni de, fiber optiklerin elektrik iletmeme özelliğidir. Ayrıca, fiber kablolar enerji yaymazlar; dolayısıyla,diğer iletişim sistemleriyle girişime yol açmaları mümkün değildir. Bu özellik, fiber sistemleri askeri uygulamalara çok uygun hale getirir.

6- Elektriksel Yalıtım:

Optik fiberler elektriksel bakımdan yalıtkan maddelerden yapılmış olduğundan uçlar arasında tam bir elektriksel yalıtım sağlar. Ayrıca kırılma ve kopmalarda kıvılcım çıkarmamaktadır ,Bu özellik patlayıcı veya yanıcı parlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda güvenle iletişim kurmak için fiber kabloyu ideal hale sokar aynı zamanda dar bantlı sistemler ve kapalı devre televizyon sistemleri içinde çok uygundur.

7- Değişik Çevre Koşullarına Uyum Sağlaması:

Isıya ve aşırı soğuk ortamlara dayanaklı fiber damarlar (+500’Cye kadar )üretilmiştir. Bu nedenle bakır iletkenli kabloların kullanılamadığı ortamlarda güvenlikle kullanılmaktadır.

8- Tesis Kolaylığı:

Optik fiber kablolar küçük çaplı (12 damarlı kablonun çapı 17mm) ve hafif oluşları nedeniyle tesisleri kolaydır. Örneğin bakır iletken (0,6mm2) 3kg/km fiber damar 0.05) olması ek 0.05km  0,05 veya  30-50gr/km makara boylarının uzun (1.5 sayısını azaltmakta kablo kesiti küçük olduğundan aynı gözden birçok kablonun çekilmesi sağlanmaktadır. Kablo tesisinin kolaylılığına karşın ek ve bakım için kullanılan malzemeler oldukça pahalı olduğundan tesis ve ek yapımının uzman kişilerce özenle yapılması gerekir.

9- Yerel(Abone)Dağıtım Şebekesinde Kullanılması:

ISDN* uygulamalarının gündeme gelmesiyle birlikte fiber optik kablolar artık abonenin evine kadar tesis edilebilir hale gelmiştir. Bu amaca yönelik arazi tipi donatım ve kablo dağıtımının yaygın olarak kullanıldığı İsveç, Almanya, Fransa ve Amerika gibi ülkelerde Yerel İletişim Ağı Şebekeleri (LAN, Local Area Network) pilot uygulamalarına başlamış olup eve kadar fiber uygulamaları yapılamaktadır. 1984 yılından beri Japonya’da abone çevrimleri de kullanılmaktadır.

OPTİK FİBERLERİN KULLANIM ALANLARI :

Optik iletişim sistemleri; büyük olanaklar sağlaması nedeniyle kısa sürede çok geniş kullanım alanları bulmuştur. Bu sistemlerin kullanıldığı çeşitli alanlar aşağıda sıralanmıştır :

1. Zayıflamanın az, bant genişliğinin büyük, kanal başına düşen maliyetlerin düşük olması nedeniyle uzun mesafeli büyük kapasiteli haberleşme sistemlerinde ve orta mesafeli düşük kapasiteli sistemlerde,
2. Hem örneksel hem sayısal iletime olanak sağlaması ve geniş bantlı servis verilebildiğinden özellikle santraller arası bağlantıda,
3. Düşük kayıp, yüksek hız nedeniyle bina içlerindeki iletim sistemlerinde (Plastik fiberlerle),
4. Kapalı devre televizyon sistemlerinde,
5. Veri iletiminde,
6. Elektronik aygıtların birbiriyle bağlantısında,
7. Havacılık alanında, (Radarlar) yüksek hız gerektiren aygıtlar arası ve uçak iç donanımlarında,
8. Demiryolu elektrifikasyon ve sinyalizasyon uygulamalarında,
9. Yüksek gerilim iletkenlerinin içine fiber damarlar yerleştirilerek iletkenlerin, enerji taşırken aynı anda haberleşmeyi de sağlamasında,
10. Trafik denetim (kontrol)sistemlerinde,
11. Askeri haberleşme sistemlerinde,
12. Reklam panolarında,
13. Tıp alanında kullanılan aygıtlarda,
14. Nükleer enerji santralleri ve radyoaktif ışınların iletişimi bozduğu yerlerde,

MULTI MODE KABLOLAR

İnternet erişimi, haberleşme sistemleri, görüntülü iletişim ve voice over IP gibi sistemlere olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Bu tip uygulamalar, yapıları gereği daha çok bant genişliğine dolayısıyla daha çok bant genişliği imkanı sunan çözümlere ihtiyaç duymaktadır. Multimode fiberler, lokal uygulamalarda kullanılabilen, farklı standartlar tarafından da onaylanan bir fiziksel yapıya sahiptir.

Düşük Sistem Maliyetleri

Yerel ağlarda verici (transmitter), toplam maliyetlerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Multimode fiberler, LED ve VCSEL gibi daha düşük maliyetli alıcı kullanımına olanak sunmaktadır.

Kolay Bağlantı

Yerel ağlar, aynı anda pekçok kullanıcının ağa bağlanmasını sağlayacak yapıdadırlar. Bu, sistemde kolay ve güçlü bağlantılara ihtiyacı doğurmaktadır. Multimode fiberler sayesinde kolay, güvenilir ve aynı zamanda düşük maliyetli bağlantılar elde etmek mümkündür.

Uyumluluk

Multimode fiberler FDDI, Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring ve ATM gibi endüstriyel anlamda fiber optik ağ protokolleri ile uyumludur.

SINGLE MODE KABLOLAR

Single mode fiberler, dünyada her yıl döşenen fiber kablolar arasında en çok tercih edilen üründür.

Yüksek Bant Genişliği

Single mode fiber optikler, en verimli 1310 nm dalga boyunda kullanım için tasarlanmalarına rağmen 1550 nm dalga boyunda da kullanılabilirler. Bu nedenle SM Light, uzun mesafelerde birçok dalga boyunun iletimine olanak sağlaması açısından, 1625 nm dalga boyuna kadar çalışabilecek şekilde tasarlanır.

Uyumluluk

Single mode fiber optikler, tüm dünyadaki fiber optik uygulamalarında en büyük paya sahiptir. Bu konuda yıllardır toplanan veriler single mode fiberin diğer fiberlerle ve optik ürünlerle tamamen uyumlu olduğunu göstermektedir.
Mükemmel PMD

SM Light, çok düşük bir PMD değeri verdiği için halen ITU-T G.652 standardındaki PMD değerini belirlemektedir.

Fiber Kaplama

SM Light da en son teknoloji ürünü olan Neon™Plus kaplamasını kullanmaktadır. Neon™Plus, 10 yılı aşkın süredir Prysmian tarafından dünya çapında kullanılan Neon™ teknolojisinin en gelişmiş ürünüdür. Bu kaplama fibere özellikle bükülme, sıcaklık ve mekanik etkilere karşı üstün koruma sağlamaktadır.

https://lekarnaceska24.com/kamagra-100mg-bez-receptu-online/

https://www.printingfairy.com/images/pages/?role-of-cryptocurrency-in-no-account-casinos.html

https://gadealesseur.com/elements/team/

https://aiart.limited/sample-page/

Menü